30. aldizkaria · 2023

Número 31 · Urtarrila - Abendua 2023 · Bilbo

Zenbaki osoa jaitsi

JADO da Zuzenbidearen Euskal Akademiaren, Euskal Herriko Notario Elkargo Txit Prestuaren eta Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren aldizkari juridikoa.

Urtean behin argitaratzen da, eta bertara biltzen dira hiru erakundeen lanak eta jarduerak.

Aldizkari hau ‘ dialnet ’ eta ‘ latindex ’ izeneko datu-baseetan barruratuta dago Red de Bibliotecas Universitarias sarean barruratuta (REBUIN)

JADO - 31 - 2023

ZENBAKIAREN AURKIBIDEA 31

LECCIONES MAGISTRALES / HITZALDI HAUTATUAK / MASTER LESSONS

Libertad civil y "mores maiorum"

José Ángel Martínez Sanchiz · 11-75

ESTUDIOS / AZTERLANAK / FIELD STUDIES

Consent in clikwrap agreements: Specifications, limitations and proposals concerning the electronic contracting system

Eduardo Calderón Marenco, Tatiana Vanessa González Rivera, Wilson Danilo Ibarra Rosero · 79-119

Enpresariaren ordezkaritza

Josu J. Sagasti Aurrekoetxea · 121-167

Hitzarmen kolektiboen pilaketa euskal eurralde historikoetan: lan-erreforma proposamena

Iratxo Gorostiza Etxeberria · 169-236

Genero-berditasunaren errealitatea eta erronkak empresa-esparruan: kooperatiben ekarpena

Irati Rico Fernández · 237-287

Adingabe transen babesa espaniar antolamendu juridikoan: aipamen berezia Euskadiko kasuari

Lattie Ugalde Peña · 289-340

La compleja distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de medio ambiente y cambio climático, con especial referencia al caso vasco.

Ramón Varela Olalde · 341-388

Fuentes del Derecho, Derecho Interregional Privado y Derecho Sucesorio: propuestas para una reforma del Código Civil

Francisco Javier Oñate Cuadros · 389-502

El deber de alfabetización de los hijos bajo el poderío paternal en el Fuero Nuevo de Vizcaya (1526): una regulación singular y distintiva

Cristóbal Pinto Andrade · 503-546

Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco

Ignacio Javier Etxebarria Etxeita · 547-611

NOTAS / OHARRAK / EXPLANATORY NOTES

Textos escritos en euskera. Bizkaia, siglos XVII-XIX

Nere Jone Intxaustegi Jauregi · 615-629

Resumen Seminarios del Decanato de Registradores del País Vasco

Academia Vasca de Derecho · 633-685

Azken zenbakiak

JADO - 30. aldizkaria
30. aldizkaria

Zenbakia 31 · Urtarrila - Abendua 2023

Aldizkaria ikusi

JADO - 30. aldizkaria
30. aldizkaria

Zenbakia 30 · Urtarrila - Abendua 2022

Aldizkaria ikusi

JADO - 29. aldizkaria
29. aldizkaria

Zenbakia 29 · Urtarrila - Abendua 2021

Aldizkaria ikusi

JADO - 28. aldizkaria
28. aldizkaria

Zenbakia 28 · Urtarrila - Abendua 2017

Aldizkaria ikusi